Sunday, 8 June 2014

Nisfu Sya’ban



Nishfu Sya’ban merupakan malam yang di agungkan oleh sebahagian kaum Muslimin dengan melakukan berbagai-bagai kebaikan dan ibadah, baik dengan melaksanakan puasa di siang harinya atau dengan melaksanakan shalat dan berdoa di malamnya. 

Malam Nisfu Sya’ban  “katanya” malam dinaikkan segala amalan manusia ke langit dan malam ditukar buku catatan amalan dari buku lama kepada buku baru. Bersandarkan kepada anggapan ini, maka berduyun-duyunlah masyarakat untuk menghidupkan malam Nishfu Sya’ban dengan berbagai-bagai amalan, terutamanya dengan melaksanakan shalat Tasbih.

Secara spesifik tidak dijumpai nash yang sahih bahawa Nabi Muhammad s.a.w secara khusus mengumpulkan para sahabat di masjid pada malam Nisfu Sya’ban untuk melakukan ritual tertentu, demikian juga tidak dijumpai dari para sahabat Rasulullah. Demikian juga tidak dijumpai nash tentang do’a tertentu yang harus dibacakan ketika malam Nisfu Sya’ban, tidak dari Rasulullah dan tidak juga dari para sahabatnya.

Namun demikian ada beberapa hadis yang menunjukkan kepada kelebihan dan keutamaan malam Nisfu Sya’ban serta melaksanakan puasa pada siang harinya.

Keutamaan Nisfu Sya’ban
Diriwayatkan oleh ibn Majah yang maknanya: ”Jika malam Nisfu Sya’ban, maka hidupkanlah malamnya dan puasalah pada siang harinya”. Dalam riwayat lain Imam Baihaqy meriwayatkan dari Aisyah r.a, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda kepada Aisyah r.a: “ini adalah malam Nisfu Sya’ban, sesungguhnya Allah s.w.t melihat kepada makhluk-Nya pada malam Nisfu Sya’ban, Allah mengampuni setiap orang yang memohon keampunan, merahmati bagi setiap yang memohon rahmat-Nya dan menjauhi orang-orang yang dengki sebagaimana keadaan mereka”. Selain hadis ini juga banyak dijumpai hadis lain dengan berbagai-bagai redaksi yang menunjukkan kelebihan beramal pada malam ini.  

Berdasarkan kepada hadis-hadis ini, maka dapat disimpulkan bahawa malam Nisfu sya’ban memang memiliki kelebihan tertentu dari malam-malam hari yang lain. Walaupun hadis-hadis yang membicarakan tentang malam Nisfu Sya’ban ini digolongkan kepada hadis yang validitasnya tidak mencapai tingkat kesahihan, akan tetapi tergolong dalam kategori fadhailu al-a’mal. Kebanyakan ulama tidak menyanggah menyandarkan fadhailu al-a’mal kepada hadis yang tidak mencapai derajat kesahihan.

Dengan demikian, melakukan segala perbuatan baik pada malam Nisfu Sya’ban adalah dibolehkan dan sebaik-baiknya adalah dengan menghidupkan malamnya dengan qiyamullail dan berdoa. Tentu saja sebaik-baik do’a adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w, tanpa membatasi do’a mengikut kebutuhan masing-masing individu yang tentu saja akan berbeda-beda.

Hikmah
Di antara hikmah Allah adalah menjadikan moment-moment tertentu untuk memberikan keampunan kepada hamba-hamba-Nya. Maka malam Nisfu Sya’ban adalah salah satu moment tersebut yang harus direbut dengan sungguh-sungguh oleh manusia.

Nisfu Sya’ban juga mengingatkan kaum Muslimin akan dekatnya bulan Ramadhan, sehingga umat manusia diajak untuk mempersiapkan diri dengan berbagai-bagai ibadah dalam rangka menyongsong bulan yang mulia ini. Harapannya, ketika Ramadhan menjelma, manusia telah siap secara lahir dan batin untuk melaksanakan segala ibadah dan kebaikan dalam rangka mencapai ketaqwaan.  

ads

Ditulis Oleh : suhaily Hari: 12:13 Kategori:

No comments: